Om Lilly Diabetes


Lilly - ett ledande företag inom diabetesvården sedan 1923

Lilly är ett av världens ledande läkemedelsföretag inom diabetes. I över 100 år har vi stått bakom en serie betydande framsteg i diabetesbehandlingen. Lilly var först med att ta fram insulin för allmänt bruk 1923. Vi arbetar intensivt och hängivet med forskning och utveckling kring nya behandlingar för att förbättra livet för personer som lever med diabetes.

Vi erbjuder ett brett utbud av terapier och lösningar – från läkemedel till användbara lösningar och verktyg för vården och personer som lever med diabetes.

Välj en produkt nedan eller i menyn till vänster för att läsa mer


Abasaglar® (insulin glargin)


Humalog® 200 E/ml KwikPen® (insulin lispro)


Humalog® Junior KwikPen® (insulin lispro)


Humalog® Mix25 (insulin lispro, insulin lispro protamin)


Humalog® Mix50 (insulin lispro, insulin lispro protamin)


Humalog® 100 E/ml KwikPen® (insulin lispro)


Humulin® NPH (suspension humant insulin)


Trulicity® (dulaglutid)PP-LD-SE-0559 Januari 2024